JARNÍ VYDÁNÍ!!! 

JDEME DÁL

FOTO Jane Sunny 

KOLÁŽE Michelle

MUA&STYLING  kosmetiks.czprague.style

MODELKA Kristýna

MA Crush Models

ŠATY NK. La Perle Dress

Začněte měnit svět a vytvářejte vlastní, plný krásy, umění, kreativity a těch lidí, se kterými dosáhnete i nemožné. 

 

Protože "nemožné", je jen slovo používané lidmi, kteří zjistili, že je lehčí žít ve světě, který jim byl dán, než najít v sobě sílu něco změnit.