NOVÉ VYDÁNÍ!!! 

MASOPUST V RUSKU

Ve spolupráci s Olgou...

 

24 února v Rusku začal masopust neboli maslenica, a to znamená, že naše úžasná Olga nám nachystala další informativní článek.

 

Masopust je tradičním východoslovanským svátkem, který znamenal oslavy konce zimy a měl své vlastní atributy. Karnevalový strašák Maslenicu bez obličeje (věřilo se totiž, že pokud by měl namalovaný obličej, získal by duši), zábavy, jízdy na saních, lidové festivaly a také dobroty jako palačinky a dorty dělaly svátek nezapomenutelným, na který se těšil každý. Masopust je svátkem s posuvným datem.

 

Než vám řeknu jak se ve starověku oslavoval tento svátek, musím podotknout, že celý masopust v Rusku spočíval v tom, aby si mladí muži mohli najít budoucí manželku, kterou museli schválit jejích rodiče. 

 

Masopust se slaví celých sedm dní a já vám ráda povím o tom, jak probíhaly každodenní oslavy.

Pondělí

Začátek masopustu. V Rusku bylo zvykem, že po svatbě nevěstka šla bydlet k manželovým rodičům. A proto v pondělní masopust tchán s tchyní poslali ráno svou snachu ke svým rodičům, aby jím pomohla nachystat všechno na oslavu. Později večer spolu se svým synem dorazili k ním na návštěvu. Všichni se na tento den připravovali: pekli palačinky, připravovali lahůdky, na ulicích dělali kopce ze sněhu, rozložili kolotoče a stánky pro veletrhy. A samozřejmě dělali strašáka ze slámy a improvizovaných materiálů, shromážděných z celé vesnice.

Úterý

Od samého rána do domu, kde se nacházela mladá nezadaná děvčata, chodili na návštěvu mladí kluci spolu se svými rodiči, které když to řeknu svými slovy "si prohlíželi zboží", to jest přišli se podívat na to, jak mladá dívka vypadá, jak umí vařit, jak je přivětivá a popřípadě se domluvit na svatbě.

Středa

Toho dne tchyně pekla palačinky a zvala příbuzné na návštěvu. Hodování často trvalo až do rána a kdybychom měli takové tradice dodnes, byl by to můj oblíbený den [pozn.aut.]

Čtvrtek

Od tohoto dne do konce týdne se všichni věnovali pouze sváteční atmosféře. Jízdy na koních, pěstní souboje, a to hlavní bylo bouraní staveb ze sněhu. Her se zúčastnili jak mladí, tak starší muži. Časté zranění a zlomeniny byly důvodem pro administrativní zákazy pořádaných zábav. Jednou z dalších  takových her bylo přeskakování přes oheň, které se mohly zúčastnit také dívky. Věřili, že ta, která skočí nejvýš, první se provdá. 

Pátek

V tento den mladí lidé vzdávali úctu svým rodičům a příbuzným. Pohostinnost tentokrát měla na starosti nevěstka.

Sobota

A zase hosté. Tentokrát nevěstka pozvala k sobě své kamarádky a švagrové, kde na ně čekala malá pozornost od hostitelky.
Neděle

Poslední den masopustu nosil název "neděle odpuštění". Všichni příbuzní a přátelé žádali jeden druhého o odpuštění, pokud někoho omylem urazili, aby jím odpustili také jiní lidé. Tato tradice v Rusku zůstala dodnes. V neděli večer lidé šli na hřbitov, aby se rozloučili s příbuznými. Poté šli do bani (tradiční ruské parní lázně), aby očistili a připravili na půst nejen duši, ale i tělo. Zbytek slavnostního jídla byl spálen, nádobí bylo umyté a v noci byl slavnostně spálen strašák Maslenica a jeho popel byl rozptýlen po polích. Lidé totiž věřili, že takový zvyk zaručí bohatou úrodu. 

Byly to krásné tradice, ze kterých dodnes v Rusku zůstala ta jediná - pečení palačinek.

На этот раз поговорим об одном из самых вкусных праздников – Масленице.

Масленица – это традиционный восточнославянский праздник, который раньше проводил границу между зимой и весной. У Масленицы нет определенной даты, она отмечается в зависимости от даты празднования Пасхи. У нее есть свои атрибуты – чучело Масленицы (обязательно без лица! Считалось, что если предмету нарисовать лицо он обретает душу), забавы, катание на санях, народные гулянья, блины и лепешки, которые пекли хлебосольные хозяйки. Масленица – отличный праздник еще и потому, что отмечается целых семь дней! Давайте расскажу вам немного о том, как ее отмечали в древности.

 

Понедельник

Это самое начало Масленицы. Утром свекр со свекровью отправляли невестку в дом к отцу с матерью, а позже и сами приходили к сватам в гости. К этому дню готовились все: начинали печься блины, готовиться угощения, а на улицах достраивались снежные горки, выставлялись карусели и ларьки к ярмаркам. И, конечно же, делалось чучело из соломы и подручных материалов, собранных со всей деревни.

Вторник

Или по-другому, заигрыши. А название ему дали смотрины невест, которые начинались с самого утра. Интересный факт: вообще вся масленичная неделя была рассчитана на сватовство, для того, чтобы после великого поста сыграть свадьбу!!

Среда

«Лакомка» - ласково называли этот день раньше. Догадались почему? В этот день теща пекла блины и приглашала родственников в дом к столу, застолье длилось много часов, и будь у нас такие традиции сейчас, это был бы мой любимый день.

Четверг

С этого дня и до конца недели все хозяйственные работы прекращались, и все отдавались атмосфере праздника. Устраивались катания на лошадях, кулачные бои (без которых не обходилось ни одно большое празднество на Руси) Но главное действие четверга – Штурм снежной крепости! Участниками были все желающие мужчины и молодые парни. Пешие «войны» защищали крепость – а нападавшие конные войска пытались ее разрушить. Игра часто заканчивалась нешуточными травмами и переломами, что служило частой причиной для административных запретов.

Масленичные гуляния повсеместно сопровождались опасными играми, еще одна из которых, прыжки через костер, тут к участию допускались и девушки. Тот, кто прыгнет выше всех – успешнее всех и свадьбу сыграет.

Пятница

А в этот день блины пекла уже не теща, а дочь, и вся родня собиралась дома у молодой семьи. Теперь молодые отдавали свое почтение старшим.

Суббота

И опять гости! В этот раз невестка собирала у себя своих подруг и золовок. Важным аспектом были небольшие подарочки, которые хозяйка дома должна была подарить своим гостьям.
Воскресенье

Кульминация и завершение всей масленичной недели! Этот день еще называют Прощеным воскресеньем: все родные и близкие люди просят друг у друга прощение, если чем-то нечаянно обидели. Все обиды принято отпускать и забывать в этот день, чтобы быть прощенным другими людьми. Эта традиция сохраняется в России до сих пор. Вечером в воскресенье ходили на кладбище, прощаться со своими родственниками. В этот же день ходили и в баню, чтобы очистить и подготовить к посту не только душу, но и тело. Остатки праздничной еды сжигали, посуду мыли, и в ночи торжественно сжигали чучело Масленицы, а ее пепел рассыпали по полям, чтобы год был урожайным. Масленица на Руси была куда более широким праздником, чем сейчас, зато у нас осталась славная традиция печь блины. С праздником вас!