Sleva 20% s kupónem "Nobles20" na obrazy Sulzer design!!!

PROJEV KULTURY

Ve spolupráci s Olgou...

Náboženství jsou součástí kultury, tradic a běžného života lidí po celém světě. Pravoslavný svátek Křest Páně čili Zjevení Páně je jedním z církevních svátků, který se dochoval od starověku. Podle legendy se v tento den otevírá nebe a pokud se budete chovat správně, můžete získat odpovědi na všechny vaše otázky. Tento den má svá speciální pravidla: nesmí se mluvit sprostá slova, přísahat, proklínat, hádat se a plakat. To vše brání očištění duše a zbavení hříchů. Je také přísně zakázáno prát prádlo a vytírat podlahy. Bude to považováno za velký hřích, protože na Zjevení Páně se odehrává velké tajemství - posvěcení vody a její použití pro domácí účely je považováno 

za svatokrádež.

 

Naopak se doporučuje koupání v ledové vodě, protože voda očistí mysl a tělo. Tradice říká, že kdo se na Křest Páně vykoupá v ledové vodě, se nemůže nikdy nachladit. Někdy se lidé potápí v rybníce ve vysekané díře v ledu, jinde

ve speciálních kádích. Jedním z nejznámějších zvyků na tento svátek je také věštění. Samotná církev na to reaguje ostře negativně. To ale není překážkou pro lidi, kteří ještě v době starověkého Ruska provozovali tento zvyk. Noc od 18. do 19. ledna je poslední, kdy se můžete zeptat na svou budoucnost. Člověk by však měl být opatrný, protože na otázku mohou odpovědět nečisté síly, které jsou v této době zvlášť silné.

 

Křest Páně je svátkem, který věřící slaví s celou rodinou. Pro agnostiky je to ale jen zvědavost a důvod si zaplavat v ledové vodě se zkušenými otužilci.

Крещение Господне или праздник Богоявления - один из сохранившихся с древности церковных праздников. По преданиям в этот день открываются небеса и, если вести себя должным образом, можно получить ответы на все свои вопросы. На этот день существуют свои особые порядки. Нельзя сквернословить, ругаться, ссориться

и плакать, как и на все церковные праздники. Это мешает душе очиститься и сбросить с себя грехи.


Во время Крещения строго запрещено стирать и мыть полы. Это будет считаться грехом, ведь на Богоявление происходит великое таинство - освящение воды, и ее использование в бытовых целях считается кощунством. А вот мыться на Крещение, напротив, рекомендуется, так как вода очистит разум и тело. Отсюда и появилась традиция купания в проруби - очищение от грехов. 


Один из самых известных обычаев - гадания. Сама церковь относится к этому резко отрицательно, но даже во времена Древней Руси (а тем более сейчас) это мало кого останавливало. Ночь с 18-го на 19-е января считается последней ночью, когда можно спросить о своем будущем. Но следует быть осторожнее, так как на вопрос может ответить нечистая сила, которая особенно сильна в это время. 


Крещение - светлый праздник, который верующие люди отмечают всей семьей. Для агностиков же это просто любопытный повод искупаться в проруби вместе с бывалыми моржами.